Güvenli Bir Geleceğe
Adım Atın
Önlemi Önceden Alın,
Özel Nakliyat Sigortası
Çözümleri
Arkas Sigorta ile
Sigorta Çözümleri Enerji Grubu Sigortası Taşıma Araçları Poliçeler Özellik İçeren Maksimum Hizmet
Minimum Risk
Arkas Sigorta ile

Covid-19 ve Sağlık Sigortası

Özel sağlık kurumlarında tedavi sürecinde ortaya çıkabilecek fark ücretleri ve tedavi giderleri, poliçelerinizdeki şartlar ve limitler dahilinde sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır.

Eğer poliçeniz yoksa yıllık 285 TL’den başlayan fiyatlarla covid-19 tedavisinide kapsayan sağlık sigortasına sahip olabilirsiniz!

Detaylı bilgi için: arkassigortasaglikmailgrubu@arkassigorta.com.tr

Arkas Sigorta ile Maksimum Hizmet, Minimum Risk

İş dünyasında öncü ve güvenilir bir marka olan Arkas, 2001 yılında faaliyet gösterdiği iş kollarına sigortacılığı ekledi. Arkas Sigorta yenilikçi, çözüm odaklı ve güvenilir hizmet anlayışı ile müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Deniz, kara, hava ve demiryolu taşımaları için tam güvence sağlayan Arkas Sigorta, depoda bekleme, yükleme ve boşaltma süreçlerinde mallarınızı her tür hasara karşı teminat altına alırken yurt dışı ve yurt içi taşımalarda en uygun ve akılcı sigorta çözümlerini sunuyor.

Taşımacılık alanındaki sigorta çözümlerinin dışında yangın, kasko, trafik, ferdi kaza, mühendislik ve sağlık sigortalarında da üstün kaliteli hizmet sunan Arkas Sigorta, hasarda hızlı ve eksiksiz ödeme yapmayı garanti ediyor.

Danışmanlık Hizmetleri

Arkas Sigorta, uzman kadrosu ile mevcut ve potansiyel müşterilerine poliçe ve hasar anında sigortalıları yönlendirerek, kişi ve kurumların en doğru hizmeti almaları için danışmanlık yapıyor.

Örnek 1; Poliçesi Arkas Sigorta aracılığı ile düzenlenmemiş dahi olsa kasko ve benzeri hasarlarında bize ulaşıp yönlendirme isteyen sigortalılara üstün bir kalite anlayışı ile yardımcı oluyor.

Örnek 2; Türkiye’de yerel sigorta şirketleri tarafından teminat verilemeyen iş ve projelere gerekirse yurt dışından teminat sağlıyor.

Bireysel Ürünlerimiz

I. Kasko

Kasko Sigortası, herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında hasara uğraması, çalınması, yanması, kaza gibi durumlarda sigorta sahibine tazminat ödenmesini ve sigorta sahibinin kendi aracını güvence altına almasını sağlar.

İsteğe bağlı sigortalar arasında yer alan Kasko Sigortası’nı ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza ve hukuksal koruma gibi ek teminatlar ile güçlendirebilir, araba sürme keyfinize güveni ve huzuru ekleyebilirsiniz.

Arkas Sigorta’dan Kasko Sigorta poliçesi alanlar; hasarsızlık indirimi koruma ek teminatından mini onarım hizmetine, çok sayıda anlaşmalı servis istasyonu seçeneğinden 7 gün/24 saat hizmet sağlayan asistans yardımlarına kadar çok sayıda hizmetten yararlanma ayrıcalığına da sahip olur.

II. Trafik

Kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu’na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Trafik Sigortası genellikle Kasko Sigortası ile karıştırılır. Trafik Sigortası’nın Kasko Sigortası’ndan farkı, sigortayı yaptıranın aracının değil; karşı tarafın hasar gören aracının zararlarının karşılanmasına yönelik zorunlu bir sigortadır. Kendi aracınızda sürücü dışında seyahat eden yolcularında(aile bireyleri dahil) kaza sonucu uğrayacakları tedavi, sürekli sakatlık ve ölüm halinde uğrayacakları zarar tazminatlarını karşılamaktadır.

Aracınızın başına gelebilecek hasarları karşılanması için KASKO SİGORTASI yaptırmalısınız.

III. Konut

Konut sigortası yaptırarak bina ve içindeki eşyaların yanı sıra, evin içinde yaşayanlarla birlikte sorumluluklarını da teminat altına alabilirsiniz.

Arkas Sigorta’nın konut sigorta ürünleri, tek bir poliçe ile birçok risk için güvence sunmaktadır. Yangın, deprem, fırtına, sel ve su baskını, hırsızlık, terör, komşuluk mali mesuliyet, ikamet değişikliği masrafları, izolasyon eksikliği sonucu evdeki eşyaların teminat altına alınması konut paket sigortasının kapsamındadır.

Konut Sigortası kapsamında sigortalılarımızın hayatını kolaylaştıracak ve herhangi bir ek ücret istemeden verilen asistans hizmetlerini de sunuyoruz. 7 gün/24 saat(gece, gündüz), özellikle mesai saati dışında ve tatillerde hayatınızı kolaylaştırır. Bunlar; konutta meydana gelen hasar sonucu oluşan tesisat ve elektrik sorunlarının tamiratından,cam kırılması ve çilingir hizmetleri, doktor veya ambulans gönderilmesine, otel hizmeti dahil geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

IV. Zorunlu Deprem Sigortası

Ülkemiz yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararların karşılanabilmesi için vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmanızı öneriyoruz. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır.

V. Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet edenlerin Yurtiçi veya Türkiye dışında seyahatleri esnasında oluşan kaza veya ani bir rahatsızlık sonucu ortaya çıkabilecek acil tıbbi yardım masraflarını, hastalık, kaza ve bagaj kaybolması gibi yolculuk risklerini, seyahat sigortası özel şartları doğrultusunda ve seyahat sigortası poliçesinde belirtilen teminat limitleri dahilinde karşılayan sigorta çeşididir.

Seyahat sağlık sigortası, seyahat sırasında ortaya çıkabilecek trafik kazaları, yolculuk iptalleri veya uçak seferinin gecikmesi gibi çeşitli risklere karşı güvence sağlar. Böylece, çeşitli seyahat risklerinden mali durumunuzun etkilenmemesini sağlayabilirsiniz.

Seyahat sağlık sigortası yapan sigorta şirketlerinden yapacağınız bir seyahat sigorta poliçesi ile;

  • Seyahatinizi iptal etmek durumunda kalırsanız, bu iptal işleminden dolayı ortaya çıkabilecek zararlarınızı güvence altına alabilirsiniz.
  • Uçak biletiniz hava yolu şirketi tarafından ertelenirse veya uçuşunuz gecikirse, seyahat sigortası ile otel ve buna bağlı diğer giderlerinizin karşılanmasını sağlayabilirsiniz.
  • Yurtdışı seyahatiniz sırasında bir kaza geçirirseniz veya hastalanırsanız, sağlık sigortanız yurtdışında ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi karşılamayabilir. Bu durumda, seyahat sigortası ile acil tıbbi yardım ve müdahale giderlerinizi teminat altına alabilirsiniz.
  • Bavullarınızın çalınması veya kaybolması rizikosunu güvence altına alabilirsiniz.
  • Yurtdışında meydana gelebilecek sakatlık ve vefat risklerini sigorta kapsamı altına alabilirsiniz.

VI. Ferdi Kaza Sigortası

Başınıza gelebilecek ani ve beklenmedik olaylar nedeniyle uğrayabileceğiniz bedensel zararları; kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları teminatları ile birlikte tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir.

Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılayan bu sigorta, kaza sonucunda sigortalının sakat kalması ya da vefat etmesi durumda lehtarına güvence sağlar. 16-65 yaşındaki herkes bu sigortadan yararlanabilir.

VII. Eğitim Sigortası

Çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatını, hatta okul öncesi eğitim döneminden başlayarak üniversite sonuna dek güvence altına alan özel bir sigorta ürünüdür

Ebeveynin kazaen vefatı veya sürekli sakatlığı durumunda, belirli bir süre boyunca çocuğunuzun eğitim masraflarının karşılanması amacıyla ödeme yapan bir sigortadır. Teminat tutarı, öğrencinin yıllık eğitim masrafı dikkate alınarak, sigorta ettiren tarafından serbestçe belirlenir ve her yıl kalan sigorta süresi ile doğru orantılı olarak azalır.

VIII. Hayat Sigortası

Yaşam kaybı riskine karşı kişinin ailesini ve geride kalanları maddi anlamda koruma amaçlı yapılan bir sigorta türüdür. Hayat sigortası ile poliçe kapsamındaki risklerden biri gerçekleştiğinde, geride kalan eş, çocuklar ve diğer aile bireylerinin yaşam standartlarının devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Bir yıl süre için yapılan bu sigorta; tercihe bağlı olarak gelecek yıllarda yenilenebilir.

Yıllık hayat sigortası 18 – 65 yaş aralığında bulunan herkes için yapılabilmektedir. Belirtilen riskin gerçekleşmesi durumunda ödeme yapılacak kişi veya kişiler, lehdar adı altında poliçeye yazılır. Sigortayı yaptıran kişinin vefatı halinde, poliçe tutarı lehdarlara ödenir.

IX. Bireysel Emeklilik Sigortası (BES)

BES, hem yatırım hem de tasarruf aracı olarak değerlendirilebilindiği gibi emeklilik döneminde refah düzeyini arttırmak amacıyla tasarrufların düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar.

Katılımcı, belirlediği tutarı ister her ay ödeyerek, isterse yıllık toplu ödemeler ile birikim yapabilir. Ödediği tutarın %25’i kadar devlet katkısı(İlgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlıdır) sağlanan bu sistemde; kişi isterse birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olabilir

Emekli olmak için katılımcının sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalması ve 56 yaşını tamamlaması gerekir.

Katılımcı isterse emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanabilir, dilerse emekliliğe hak kazanan katılımcı birikimi toplu olarak alabilir ya da ömür boyu maaş olarak aylık bazda alabilir.

Arkas Sigorta ile Özel Nakliyat Sigortası Çözümleri

Arkas Grup’un ana faaliyet alanlarından olan taşımacılık sektöründeki deneyimden faydalanan Arkas Sigorta, en uygun teminat ve fiyatlandırmalar ile poliçe tanzimi yaparak hasar anında sigortalıya tam güvence sağlıyor.

I. Nakliyat Abonman

Taşınan emtialarına sigorta yaptırmak isteyen müşteriler, emtianın kara, deniz, demir ve hava yolu ile taşınması sırasında karşılaşacağı risklere karşı önceden belirlenen fiyat ve şartlarla teminat alabiliyor.

Abonman sözleşmesi, sevkiyat zamanını önceden bildirme zorunluluğu olmaksızın teminat sağlıyor. Bu sözleşme, sevkiyat bildirimli olabileceği gibi sigortalının bir yıl boyunca yapacağı toplam sevkiyat tutarı üzerinden tek poliçe yapmasına da imkân veriyor.

Yanıcı ve parlayıcı madde, elektronik cihazlar, tekel ürünleri, canlı hayvan, cam, altın ve benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların taşınması sırasında zarar görmesi veya silahlı gasp ve soygun risklerini teminat altına alıyor.

II. Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk

Tek bir aracı ya da araç filosu olan taşıma firmalarının özmal ya da kiraladıkları araçlarıyla, taşımayı taahhüt ettikleri yüklerin başına gelebilecek bir hasarda ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı güvence sağlıyor.

Bu teminat araç başına poliçe şeklinde de sağlanabildiği gibi taşıyıcı firmaların ihtiyaçlarına göre standart teminatların dışında ek teminatlar içeren özel ürünler oluşturulabiliyor.

III. Yurt Dışı Taşıyıcı Sorumluluk

[CMR, FFL (Freight Forwarder Liability)]

Farklı çözümler ile taşıyıcıların; depolama, yurt içi ve yurt dışı dâhil kara, hava, deniz ve demir yolu ile yaptıkları operasyonlara tek bir poliçe ile teminat sağlıyor. Tek poliçe ile yıl içindeki tüm taşımalara yurt içi ve yurt dışı dâhil teminat veriyor. Ayrıca, hasarlı malın kurtarılması için yapılacak kurtarma ve çevre temizlik masrafları, sürücünün alkollü olması hallerinde dahi bu özel poliçe sayesinde eksiksiz ödeme ile karşılanıyor. Arkas Sigorta, bu riskleri tek poliçede teminat altına alıyor.

IV. Yat Sigortaları

Özel amaçlı teknenizin, ulusal ve uluslararası sularda seyir halindeyken karşılaşacağı tüm risklere karşı teminat sağlıyor. Arkas Sigorta teknenizin üçüncü şahıslara verebileceği zararlar ve çevre kirliliği de dâhil olmak üzere teminat veriyor. Ayrıca tekneniz, limanda ve marinalarda bulunduğu süre içerisinde karaya alınmasından, suya indirilirken donanım ve ekipmanları ile teminat altına alınıyor.

Enerji Grubu Sigorta Çözümleri

Türkiye’de elektrik üretiminin özel sektöre devri, enerji grubu projelerinde nitelikli poliçe ihtiyacını artırdı. Birçok sigorta şirketi tarafından riskli görüldüğü için teminat verilmeyen (kredi nedeniyle bankaların yaptığı poliçeler hariç) enerji sigortaları için, Arkas Sigorta müşterilerine özel teklifler sunuyor.
Enerji sigortası ile öncelikli olarak yangın ve ek teminatları olmak üzere tesiste bulunan türbinler, elektrik iletim hatları dâhil, yangın ve makine kırılmasına bağlı kâr kaybı sigortaları yapılarak sigortalıların karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı güvence sağlıyor.

Çalışır durumdaki HES, GES ve RES’lerin sigortasına teminat sağlanabileceği gibi proje aşamasından başlamak üzere nakliye, montaj ve inşa sırasında oluşabilecek gelir kaybı, üçüncü şahıs sorumluluk ve işveren sorumluluk teminatları da dâhil olmak üzere proje tamamlanana kadar geçen sürede oluşabilecek risklere karşı teminat sağlanıyor.

Taşıma Araçları Sigortaları

I. Havacılık Sigortaları

Gerçek ve tüzel kişilere ait uçak ve helikopterlere park halinden uçuş sonlanana kadar teminat sağlanıyor. Her türlü kaza, hasar ve kayıplar için gerekli olan gövde sigortası yanında yolcu ve pilot ferdi kaza sigortası yapılabiliyor.

Gövde Sigortaları ile gövdeye takılı motor, kanat ve diğer parçalarda meydana gelebilecek hasarlar güvence altına alınıyor. Yedek Parça Sigortaları ile uçak ve helikopterin yedek motor, yedek parça ve ekipman hasarları güvenceye alınıyor. Üçüncü Şahıs & Ferdi Kaza & Bagaj & Harp Sigortaları ile uçak ve helikopterin veya işletmecisinin faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve fiziki zararlar teminat altına alınıyor. Ayrıca yolcuların yaralanma, sakat kalma veya ölümleri ile uçakta taşınan bagaj, kargo ve postaya, harp, uçak kaçırma, terör ve politik nedenler de dâhil olmak üzere güvence sağlıyor.

II. Vagonlar

Demir yolu taşımacılığının özelleştirilmesinden sonra demir yolunda yüklerin taşınması için birçok özel şirket sektöre girdi. Bu şirketlerin sahip oldukları vagonların çarpması veya çarpışması nedeni ile uğrayacağı zararlar, vagon kasko poliçesi ile güvence altına alınıyor. Mülkiyeti TCDD’ye ait raylar üzerinde yapılan taşımacılık sırasında TCDD’nin varlıklarına verilebilecek zararlar da poliçe kapsamına dâhil edilebiliyor. Vagonlardan dolayı üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar ek düzenleme ile teminat altına alınıyor.

Ayrıca poliçelerde ‘’TCDD’ye rücû edilmeyecektir’’ notu düşülebiliyor.

III. Gemiler

Son yıllarda deniz ticaretinin artan önemi ile Türkiye’de birçok firma gemi filolarını güçlendirdi ve bu alanda dünya ticaretinde söz sahibi olmaya başladı. Buna istinaden gemilerin gövde sigortaları ile sorumluluk sigortası olan P&I sigortaları da gelişme gösterdi. Buna bağlı olarak Arkas Sigorta, gemilerin sigortası için yurt içinde ve yurt dışında teminat sağlayarak sektörün ihtiyaçlarına cevap veriyor.

IV. Kasko Filo

Arkas Sigorta, araç filosu sahibi şirketlerin maliyetlerini düşürecek kasko fiyatlandırmalarını sağlayarak sigortalıya isterse sabit fiyat çarpanı garantisi veriyor.  Böylece tüm araçların kasko bitişlerini aynı tarihlere toplayarak yıl içerisindeki olumsuz nedenlerden kaynaklanacak fiyat farkının önüne geçme imkânı sunuyor. Sigorta sektöründeki en iyi şirketler ile çalışan Arkas Sigorta, sigortalılarına poliçe düzenleme ve hasar hizmeti sunarken fiyat ve zaman avantajı sağlıyor.

Özellik İçeren Poliçeler

Arkas Sigorta, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimleri ile yurt içi piyasalarında temin edilemeyen özel risklere karşı sigorta ihtiyaçlarını yurt dışından temin edip, riskleri minimuma indiriyor.

1. SANAT ESERLERİ SİGORTASI
2. ALACAK SİGORTASI
3. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI
4. ORTAK ALAN SİGORTASI
5. LİMAN YANGIN VE SORUMLULUK SİGORTALARI
6. SAĞLIK SİGORTASI

I. Sanat Eserleri Sigortası

Koleksiyon değeri bulunan tablolar, antikalar, heykeller, objeler gibi sanat eserleri Arkas Sigorta teminatı altına alınıyor. Eserlerin poliçede yazan riziko adresinde bulunduğu sırada, adresler arası taşımalar esnasında veya emanet olarak bulunduğu sergi, galeri ve müzelerde herhangi bir kaza, hırsızlık, yangın sonucunda hasar görmelerine karşı teminat veriliyor.

Sanat eserlerinin tüm dünya genelindeki taşımaları (uluslararası sınırlamalar getirilen ülkeler hariç) teminat altına alınıyor.

II. Alacak Sigortası

Peşin ve akreditifli işlemler dışındaki alacakların ödenmemesi riskini teminat altına alan bir poliçe türüdür. Dünyanın neresinde olursa olsun ticari ilişki kurulacak firmaların finansal durumlarını değerlendirmeye olanak sağlıyor. Vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakların ödenmemesi durumunda yaşanabilecek kayıpları tazmin ediyor. Şirketleri büyük ölçekli kayıplardan koruyarak, sektör ve ekonomik trendler hakkında güncel bilgiler sağlıyor.

III. Mühendislik Sigortaları

İNŞAAT ALL RİSK / İnşaat projelerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlar güvence altına alınıyor. Bu poliçe ile projenin devamlılığının sağlanması, iş gücü, sermaye ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Projede çalışan işçi ve taşeronlarda muhtemel iş kazalarına karşı teminat altına alınıyor.

MONTAJ ALL RİSK / Montaj sırasında meydana gelebilecek bir hasar, tüm işlerin aksamasına sebep olabiliyor. Bu aksaklık sadece ekipmanlara zarar vermekle kalmayıp beklenmedik mali kayıplara sebep olabiliyor. Bu ürün ile aynı zamanda montajın yapıldığı mevcut tesise verilebilecek zararlar da teminat altına alınıyor.

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI / İşletmelerdeki elektronik cihazların arızalanması ya da hasar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıpları karşılıyor. Voltaj dalgalanmaları nedeniyle oluşacak arızalar bu teminat kapsamına giriyor.

MAKİNE KIRILMASI / İşletmelerde kullanılan makineler her gün birçok farklı risk ile karşı karşıya kalıyor. Bu risklerden herhangi birisinin gerçekleşmesi ise işin durmasına veya üretimin aksamasına sebep olarak önemli maliyetlere yol açabiliyor. Bu poliçe ile oluşabilecek riskler ve karşılaşılacak büyük boyutlu zararlara karşı teminat sağlanıyor.

IV. Ortak Alan Sigortası

Apartman ve site yaşam alanlarının farklı ihtiyaçlarına cevap veren Ortak Alanlar Sigortası ile sigorta konusu olan apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek maddi zararlar, üçüncü şahıslara gelebilecek maddi ya da bedeni zararlar teminat altına alınıyor. Site veya apartmanın hizmetinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak çalışan işçilerin uğrayacağı kazalara karşı İşveren Sorumluluğu da teminat altına alınıyor. Bu poliçede Yangın Teminatı ile diğer ek teminatlar da verilebiliyor. Asistans Yardım Hizmetleri de Ortak Alanlar poliçelerine dâhil ediliyor.

V. Liman Yangın ve Sorumluluk Sigortaları

Liman işletme faaliyeti ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. üçüncü şahıs mallarında yükleme, boşaltma, aktarma ve yanaşma sırasında oluşabilecek zararlar teminat altına alınıyor. Limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle üçüncü şahıs veya mallarına gelebilecek zararlar, bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alınıyor. Arkas Sigorta, Arkas Holding’in ana faaliyet konusu olan deniz taşımacılığı, armatörlük ve liman hizmetleri konularında sahip olduğu sigortacılık deneyimini grup dışı firmalar ile de paylaşıyor.

VI. Sağlık Sigortası

Herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan teşhis ve tedavi masrafları, yurtiçinde ve dünyanın genelinde karşılanıyor. Sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek tutarlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı oluyor. Sağlık sigortası, sigortalılarına doktor ya da özel kurumunu seçme özgürlüğü sağlanıyor.

Güçlü İş Ortaklarımız

Arkas Sigorta, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sigorta şirketleri ile iş birliği yaparak hep daha iyisi için çalışıyor.

Arkas Holding Hakkında

Arkas, bugün acentelik, armatörlük, limancılık ve deniz, kara, demir, havayolu taşımacılığını entegre ederek sunduğu lojistik hizmetleri gibi ana iş kollarının yanında gemilere yakıt ikmalinden otomotive, sigorta hizmetlerinden bilgi sistemlerine ve kruvaziyer turizmine kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

14 tanesi Türkiye’de olmak üzere 24 ülkede, 60 ofisiyle uluslararası bir holding olan Arkas, 64 şirketi ile 6500 kişiye istihdam sağlıyor. Faaliyet gösterdiği sektörlerde öncü yatırımları ile sadece kendi büyümesine değil sektörlerin gelişimine de katkı sağlıyor. Denizcilikte, liman işletmeciliğinde ve lojistikte Türkiye’nin dış ticaretine destek veren pek çok ilke imza attı. Türkiye’nin en yüksek hacimli elleçleme yapan konteyner limanı Marport (yıllık 2 milyon TEU kapasite) ve Türkiye’nin ilk otomotiv limanı Autoport (yıllık 350.000 araç kapasitesi) ile hizmet verirken, Türkiye’de limancılık alanındaki know-how’ını yurt dışında da değerlendirmek amacıyla İtalya’daki Terminal del Golfo limanına ortak oldu.

Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip olan Arkas, aynı zamanda dünyanın saygın denizcilik araştırma şirketlerinden Clarkson’un “Gemi Sahibi Armatörler” dünya sıralamasında 21. sırada yer alıyor.

Arkas Holding çatısı altında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerden biri olan Arkas Sigorta, 2001’de kuruldu. Türkiye’de 26 sigorta şirketinin acenteliğini yapan Arkas Sigorta, bu sayede müşterilerine her sigorta ürünü için farklı kapsamlar içeren fiyat kıyaslaması da sunabiliyor. Gemilere yakıt ikmali yapan şirketi Arkas Petrol, hava taksi ve VIP uçak hizmeti sunan Arkasair, otomotiv sektöründeki iştirakleri Arkas Otomotiv ve Volcar, yazılım şirketi Bimar ve Arkas Turizm, holding çatısı altında farklı sektörlerde faaliyet gösteren diğer şirketlerdir.

Arkas, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Arkas Sanat Merkezi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Trio ile toplumun her kesimine sanat ve tarih sevgisi aşılama, Arkas Spor Kulübü ile spor tutkunlarıyla buluşma, geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızın eğitimi için çeşitli eğitim projeleri ve Arkas TURMEPA II teknesi ile denizlerimizin kirlenmesine engel olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Arkas Sigorta Ofisleri

Sigorta çözümlerimiz için bizimle irtibata geçin

İzmir Ofisimiz

Mistral Ofis Binası Çınarlı Mahallesi Ankara Asfaltı Caddesi No:15 Kat:11 Konak / İzmir
(0232) 477 77 88
(0232) 464 81 01

Sosyal Medya Adreslerimiz

Instagram

İstanbul Ofisimiz

Esentepe Mahallesi Kasap Sokak Konak Azer İş Merkezi No: 12 K:2 Şişli / İstanbul
(0212) 318 00 00
(0212) 340 54 88

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

VERİ SORUMLUSU: ARKAS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:15/111 Konak, İzmir

ARKAS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. (Veri Sorumlusu) olarak aşağıdaki kişisel verileriniz olarak işlenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır;

  • Kimlik Bilgileriniz: Adınız soyadınız, anne-baba adınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, cinsiyetiniz, uyruğunuz, TC kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, varsa kimlik fotokopiniz suretiyle elde edilen kan grubu ve din hanesi bilgisi, imza yetkilisi olup olmadığınız bilgisi, fotoğrafınız.
  • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, varsa KEP adresiniz.
  • Müşteri Bilgileriniz: Müşteri işlem bilgileriniz, imzanız, çalıştığınız şirket bilgileriniz, vergi bilgileriniz, banka hesabınıza ilişkin bilgiler, mesleki deneyim bilgileriniz, meslek, görev ve unvan bilgileriniz, araç bilgileriniz, hukuki işlemler kapsamında elde edilen bilgileriniz, vergi numaranız, talimat, talep ve şikayetlerinize ilişkin bilgiler, ürün ve hizmetlerimize ilişkin tercih ve alışkanlıklarınız.
  • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: MAC adresiniz, log kayıtlarınız.
  • Görsel ve İşitsel Bilgileriniz: Fotoğraflarınız ve kamera kayıtlarınız.

Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, fiziki ve elektronik  ortamlarda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “kişisel veri işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Talep/şikayetlerin takibi,

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları ile işlenecektir.

Bununla birlikte, tarafımıza kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onay vermeniz halinde, söz konusu kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda özelleştirilebilmesi, ürün ve hizmetler hakkında memnuniyetinizin ölçülmesi, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, şirketin ve bağlı şirket ve iştiraklerinin faaliyetleri konusunda tanıtım yapılabilmesi ve bilgi verilebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, kişiye özel kampanya, reklam, promosyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla da işlenecektir.

Belirtilen hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmaması halinde, kişisel veri işlemeye ilişkin açık rızanız sorulacaktır. Açık rızanızın sorulduğu halleri “Açık Rıza Formunda” bulabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kanun ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve yurt dışına, hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortakları ve tedarikçilerimize, Veri Sorumlusu iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum, kuruluş ve kişilere  aktarılmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine, elektronik imzalı olarak arkassigortaaracilikhizmetleri@hs03.kep.tr ‘ye, varsa daha önce bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkkirtibat@arkassigorta.com.tr üzerinden Veri Sorumlusu İrtibat Kişisine veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde talebinizi sonuçlandıracaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz, www.arkassigorta.com.tr ‘de yer alan  “ARKAS Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına“ göz atabilirsiniz.