Arkas Sigorta ile Maksimum Hizmet, Minimum Risk

İş dünyasında öncü ve güvenilir bir marka olan Arkas, 2001 yılında faaliyet gösterdiği iş kollarına sigortacılığı ekledi. Arkas Sigorta yenilikçi, çözüm odaklı ve güvenilir hizmet anlayışı ile müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Deniz, kara, hava ve demiryolu taşımaları için tam güvence sağlayan Arkas Sigorta, depoda bekleme, yükleme ve boşaltma süreçlerinde mallarınızı her tür hasara karşı teminat altına alırken yurt dışı ve yurt içi taşımalarda en uygun ve akılcı sigorta çözümlerini sunuyor.

Taşımacılık alanındaki sigorta çözümlerinin dışında yangın, kasko, trafik, ferdi kaza, mühendislik ve sağlık sigortalarında da üstün kaliteli hizmet sunan Arkas Sigorta, hasarda hızlı ve eksiksiz ödeme yapmayı garanti ediyor.

hd03
hd04
hd05
hd06

Danışmanlık Hizmetleri

Arkas Sigorta, uzman kadrosu ile mevcut ve potansiyel müşterilerine poliçe ve hasar anında sigortalıları yönlendirerek, kişi ve kurumların en doğru hizmeti almaları için danışmanlık yapıyor.

Örnek 1; Poliçesi Arkas Sigorta aracılığı ile düzenlenmemiş dahi olsa kasko ve benzeri hasarlarında bize ulaşıp yönlendirme isteyen sigortalılara üstün bir kalite anlayışı ile yardımcı oluyor.

Örnek 2; Türkiye’de yerel sigorta şirketleri tarafından teminat verilemeyen iş ve projelere gerekirse yurt dışından teminat sağlıyor.

Arkas Sigorta ile Özel Nakliyat Sigortası Çözümleri

Arkas Grup’un ana faaliyet alanlarından olan taşımacılık sektöründeki deneyimden faydalanan Arkas Sigorta, en uygun teminat ve fiyatlandırmalar ile poliçe tanzimi yaparak hasar anında sigortalıya tam güvence sağlıyor.
ozel01
ozel02
ozel03
ozel04

I. Nakliyat Abonman

Taşınan emtialarına sigorta yaptırmak isteyen müşteriler, emtianın kara, deniz, demir ve hava yolu ile taşınması sırasında karşılaşacağı risklere karşı önceden belirlenen fiyat ve şartlarla teminat alabiliyor.

Abonman sözleşmesi, sevkiyat zamanını önceden bildirme zorunluluğu olmaksızın teminat sağlıyor. Bu sözleşme, sevkiyat bildirimli olabileceği gibi sigortalının bir yıl boyunca yapacağı toplam sevkiyat tutarı üzerinden tek poliçe yapmasına da imkân veriyor.

Yanıcı ve parlayıcı madde, elektronik cihazlar, tekel ürünleri, canlı hayvan, cam, altın ve benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların taşınması sırasında zarar görmesi veya silahlı gasp ve soygun risklerini teminat altına alıyor.

II. Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk

Tek bir aracı ya da araç filosu olan taşıma firmalarının özmal ya da kiraladıkları araçlarıyla, taşımayı taahhüt ettikleri yüklerin başına gelebilecek bir hasarda ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı güvence sağlıyor.

Bu teminat araç başına poliçe şeklinde de sağlanabildiği gibi taşıyıcı firmaların ihtiyaçlarına göre standart teminatların dışında ek teminatlar içeren özel ürünler oluşturulabiliyor.

III. Yurt Dışı Taşıyıcı Sorumluluk

[CMR, FFL (Freight Forwarder Liability)]

Farklı çözümler ile taşıyıcıların; depolama, yurt içi ve yurt dışı dâhil kara, hava, deniz ve demir yolu ile yaptıkları operasyonlara tek bir poliçe ile teminat sağlıyor. Tek poliçe ile yıl içindeki tüm taşımalara yurt içi ve yurt dışı dâhil teminat veriyor. Ayrıca, hasarlı malın kurtarılması için yapılacak kurtarma ve çevre temizlik masrafları, sürücünün alkollü olması hallerinde dahi bu özel poliçe sayesinde eksiksiz ödeme ile karşılanıyor. Arkas Sigorta, bu riskleri tek poliçede teminat altına alıyor.

IV. Yat Sigortaları

Özel amaçlı teknenizin, ulusal ve uluslararası sularda seyir halindeyken karşılaşacağı tüm risklere karşı teminat sağlıyor. Arkas Sigorta teknenizin üçüncü şahıslara verebileceği zararlar ve çevre kirliliği de dâhil olmak üzere teminat veriyor. Ayrıca tekneniz, limanda ve marinalarda bulunduğu süre içerisinde karaya alınmasından, suya indirilirken donanım ve ekipmanları ile teminat altına alınıyor.

Enerji Grubu Sigorta Çözümleri

Türkiye’de elektrik üretiminin özel sektöre devri, enerji grubu projelerinde nitelikli poliçe ihtiyacını artırdı. Birçok sigorta şirketi tarafından riskli görüldüğü için teminat verilmeyen (kredi nedeniyle bankaların yaptığı poliçeler hariç) enerji sigortaları için, Arkas Sigorta müşterilerine özel teklifler sunuyor.
Enerji sigortası ile öncelikli olarak yangın ve ek teminatları olmak üzere tesiste bulunan türbinler, elektrik iletim hatları dâhil, yangın ve makine kırılmasına bağlı kâr kaybı sigortaları yapılarak sigortalıların karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı güvence sağlıyor.

Çalışır durumdaki HES, GES ve RES’lerin sigortasına teminat sağlanabileceği gibi proje aşamasından başlamak üzere nakliye, montaj ve inşa sırasında oluşabilecek gelir kaybı, üçüncü şahıs sorumluluk ve işveren sorumluluk teminatları da dâhil olmak üzere proje tamamlanana kadar geçen sürede oluşabilecek risklere karşı teminat sağlanıyor.

Taşıma Araçları Sigortaları

I. Havacılık Sigortaları

Gerçek ve tüzel kişilere ait uçak ve helikopterlere park halinden uçuş sonlanana kadar teminat sağlanıyor. Her türlü kaza, hasar ve kayıplar için gerekli olan gövde sigortası yanında yolcu ve pilot ferdi kaza sigortası yapılabiliyor.

Gövde Sigortaları ile gövdeye takılı motor, kanat ve diğer parçalarda meydana gelebilecek hasarlar güvence altına alınıyor. Yedek Parça Sigortaları ile uçak ve helikopterin yedek motor, yedek parça ve ekipman hasarları güvenceye alınıyor. Üçüncü Şahıs & Ferdi Kaza & Bagaj & Harp Sigortaları ile uçak ve helikopterin veya işletmecisinin faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve fiziki zararlar teminat altına alınıyor. Ayrıca yolcuların yaralanma, sakat kalma veya ölümleri ile uçakta taşınan bagaj, kargo ve postaya, harp, uçak kaçırma, terör ve politik nedenler de dâhil olmak üzere güvence sağlıyor.

II. Vagonlar

Demir yolu taşımacılığının özelleştirilmesinden sonra demir yolunda yüklerin taşınması için birçok özel şirket sektöre girdi. Bu şirketlerin sahip oldukları vagonların çarpması veya çarpışması nedeni ile uğrayacağı zararlar, vagon kasko poliçesi ile güvence altına alınıyor. Mülkiyeti TCDD’ye ait raylar üzerinde yapılan taşımacılık sırasında TCDD’nin varlıklarına verilebilecek zararlar da poliçe kapsamına dâhil edilebiliyor. Vagonlardan dolayı üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar ek bir poliçe ile teminat altına alınıyor.

Ayrıca poliçelerde ‘’TCDD’ye rücû edilmeyecektir’’ notu düşülebiliyor.

III. Gemiler

Son yıllarda deniz ticaretinin artan önemi ile Türkiye’de birçok firma gemi filolarını güçlendirdi ve bu alanda dünya ticaretinde söz sahibi olmaya başladı. Buna istinaden gemilerin gövde sigortaları ile sorumluluk sigortası olan P&I sigortaları da gelişme gösterdi. Buna bağlı olarak Arkas Sigorta, gemilerin sigortası için yurt içinde ve yurt dışında teminat sağlayarak sektörün ihtiyaçlarına cevap veriyor.

IV. Kasko Filo

Arkas Sigorta, araç filosu sahibi şirketlerin maliyetlerini düşürecek kasko fiyatlandırmalarını sağlayarak sigortalıya isterse sabit fiyat çarpanı garantisi veriyor.  Böylece tüm araçların kasko bitişlerini aynı tarihlere toplayarak yıl içerisindeki olumsuz nedenlerden kaynaklanacak fiyat farkının önüne geçme imkânı sunuyor. Sigorta sektöründeki en iyi şirketler ile çalışan Arkas Sigorta, sigortalılarına poliçe düzenleme ve hasar hizmeti sunarken fiyat ve zaman avantajı sağlıyor.

Özellik İçeren Projeler

Arkas Sigorta, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimleri ile yurt içi piyasalarında temin edilemeyen özel risklere karşı sigorta ihtiyaçlarını yurt dışından temin edip, riskleri minimuma indiriyor.

1. SANAT ESERLERİ SİGORTASI
2. ALACAK SİGORTASI
3. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI
4. ORTAK ALAN SİGORTASI
5. LİMAN YANGIN VE SORUMLULUK SİGORTALARI
6. SAĞLIK SİGORTASI

I. Sanat Eserleri Sigortası

Koleksiyon değeri bulunan tablolar, antikalar, heykeller, objeler gibi sanat eserleri Arkas Sigorta teminatı altına alınıyor. Eserlerin poliçede yazan riziko adresinde bulunduğu sırada, adresler arası taşımalar esnasında veya emanet olarak bulunduğu sergi, galeri ve müzelerde herhangi bir kaza, hırsızlık, yangın sonucunda hasar görmelerine karşı teminat veriliyor.

Sanat eserlerinin tüm dünya genelindeki taşımaları (uluslararası sınırlamalar getirilen ülkeler hariç) teminat altına alınıyor.

II. Alacak Sigortası

Peşin ve akreditifli işlemler dışındaki alacakların ödenmemesi riskini teminat altına alan bir poliçe türüdür. Dünyanın neresinde olursa olsun ticari ilişki kurulacak firmaların finansal durumlarını değerlendirmeye olanak sağlıyor. Vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakların ödenmemesi durumunda yaşanabilecek kayıpları tazmin ediyor. Şirketleri büyük ölçekli kayıplardan koruyarak, sektör ve ekonomik trendler hakkında güncel bilgiler sağlıyor.

III. Mühendislik Sigortaları

İNŞAAT ALL RİSK / İnşaat projelerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlar güvence altına alınıyor. Bu poliçe ile projenin devamlılığının sağlanması, iş gücü, sermaye ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Projede çalışan işçi ve taşeronlarda muhtemel iş kazalarına karşı teminat altına alınıyor.

MONTAJ ALL RİSK / Montaj sırasında meydana gelebilecek bir hasar, tüm işlerin aksamasına sebep olabiliyor. Bu aksaklık sadece ekipmanlara zarar vermekle kalmayıp beklenmedik mali kayıplara sebep olabiliyor. Bu ürün ile aynı zamanda montajın yapıldığı mevcut tesise verilebilecek zararlar da teminat altına alınıyor.

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI / İşletmelerdeki elektronik cihazların arızalanması ya da hasar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıpları karşılıyor. Voltaj dalgalanmaları nedeniyle oluşacak arızalar bu teminat kapsamına giriyor.

MAKİNE KIRILMASI / İşletmelerde kullanılan makineler her gün birçok farklı risk ile karşı karşıya kalıyor. Bu risklerden herhangi birisinin gerçekleşmesi ise işin durmasına veya üretimin aksamasına sebep olarak önemli maliyetlere yol açabiliyor. Bu poliçe ile oluşabilecek riskler ve karşılaşılacak büyük boyutlu zararlara karşı teminat sağlanıyor.

IV. Ortak Alan Sigortası

Apartman ve site yaşam alanlarının farklı ihtiyaçlarına cevap veren Ortak Alanlar Sigortası ile sigorta konusu olan apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek maddi zararlar, üçüncü şahıslara gelebilecek maddi ya da bedeni zararlar teminat altına alınıyor. Site veya apartmanın hizmetinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak çalışan işçilerin uğrayacağı kazalara karşı İşveren Sorumluluğu da teminat altına alınıyor. Bu poliçede Yangın Teminatı ile diğer ek teminatlar da verilebiliyor. Asistans Yardım Hizmetleri de Ortak Alanlar poliçelerine dâhil ediliyor.

V. Liman Yangın ve Sorumluluk Sigortaları

Liman işletme faaliyeti ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. üçüncü şahıs mallarında yükleme, boşaltma, aktarma ve yanaşma sırasında oluşabilecek zararlar teminat altına alınıyor. Limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle üçüncü şahıs veya mallarına gelebilecek zararlar, bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alınıyor. Arkas Sigorta, Arkas Holding’in ana faaliyet konusu olan deniz taşımacılığı, armatörlük ve liman hizmetleri konularında sahip olduğu sigortacılık deneyimini grup dışı firmalar ile de paylaşıyor.

VI. Sağlık Sigortası

Herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan teşhis ve tedavi masrafları, yurtiçinde ve dünyanın genelinde karşılanıyor. Sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek tutarlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı oluyor. Sağlık sigortası, sigortalılarına doktor ya da özel kurumunu seçme özgürlüğü sağlanıyor.

Güçlü İş Ortaklarımız

Arkas Sigorta, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sigorta şirketleri ile iş birliği yaparak hep daha iyisi için çalışıyor.

is-ortaklarimiz

Arkas Holding Hakkında

Arkas, bugün acentelik, armatörlük, limancılık ve deniz, kara, demir, havayolu taşımacılığını entegre ederek sunduğu lojistik hizmetleri gibi ana iş kollarının yanında gemilere yakıt ikmalinden otomotive, sigorta hizmetlerinden bilgi sistemlerine ve kruvaziyer turizmine kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

14 tanesi Türkiye’de olmak üzere 24 ülkede, 60 ofisiyle uluslararası bir holding olan Arkas, 64 şirketi ile 6500 kişiye istihdam sağlıyor. Faaliyet gösterdiği sektörlerde öncü yatırımları ile sadece kendi büyümesine değil sektörlerin gelişimine de katkı sağlıyor. Denizcilikte, liman işletmeciliğinde ve lojistikte Türkiye’nin dış ticaretine destek veren pek çok ilke imza attı. Türkiye’nin en yüksek hacimli elleçleme yapan konteyner limanı Marport (yıllık 2 milyon TEU kapasite) ve Türkiye’nin ilk otomotiv limanı Autoport (yıllık 350.000 araç kapasitesi) ile hizmet verirken, Türkiye’de limancılık alanındaki know-how’ını yurt dışında da değerlendirmek amacıyla İtalya’daki Terminal del Golfo limanına ortak oldu.

Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip olan Arkas, aynı zamanda dünyanın saygın denizcilik araştırma şirketlerinden Clarkson’un “Gemi Sahibi Armatörler” dünya sıralamasında 21. sırada yer alıyor.

Arkas Holding çatısı altında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerden biri olan Arkas Sigorta, 2001’de kuruldu. Türkiye’de 25 sigorta şirketinin acenteliğini yapan Arkas Sigorta, bu sayede müşterilerine her sigorta ürünü için farklı kapsamlar içeren fiyat kıyaslaması da sunabiliyor. Gemilere yakıt ikmali yapan şirketi Arkas Petrol, hava taksi ve VIP uçak hizmeti sunan Arkasair, otomotiv sektöründeki iştirakleri Arkas Otomotiv ve Volcar, yazılım şirketi Bimar ve Arkas Turizm, holding çatısı altında farklı sektörlerde faaliyet gösteren diğer şirketlerdir.

Arkas, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Arkas Sanat Merkezi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Trio ile toplumun her kesimine sanat ve tarih sevgisi aşılama, Arkas Spor Kulübü ile spor tutkunlarıyla buluşma, geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızın eğitimi için çeşitli eğitim projeleri ve Arkas TURMEPA II teknesi ile denizlerimizin kirlenmesine engel olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Arkas Sigorta Ofisleri

Arkas-Sigorta-Ofisleri

Türkiye’nin farklı şehirlerinde ihtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız.

Sigorta çözümlerimiz için bizimle irtibata geçin

İzmir Ofisimiz

Umurbey Mah. İşçiler Cad. No:143 Kat: 4 Alsancak / Konak
(0232) 477 77 88
(0232) 464 81 01

Sosyal Medya Adreslerimiz

Instagram

İstanbul Ofisimiz

Kasap Sokak Arkas Binası No: 2/3 Esentepe / İstanbul
(0212) 318 00 00
(0212) 340 54 88